Smart Living

Informacioni sistem za upravljanje zgradom


Potrebno upravnicima

Uredno vodite evidenciju imovine, prihoda i rashoda. Evidentirajte sve obavljene aktivnosti.
Neka stanari znaju Vaše obaveze i cene Vaše vreme, uloženi trud i rezultate.

Probaj aplikaciju »

Potrebno stanarima

Imajte uvid u finansijsko poslovanje zgrade. Učestvujte u predlaganju i donošenju odluka. Uzmite učešće u radu skupštine stambene zajednice.

Predloži svom upravniku »

Zajedno do udobnijeg življenja

Bolje je upaliti makar i najmanju sveću, nego proklinjati tamu

Priključi se »


Jednostavan za korišćenje
Lak za savladavanje

Napravljen je od strane nekadašnjeg predsednika Skupštine zgrade, sa ciljem da olakša i omogući transparentan rad organa skupštine stambene zajednice. Takođe, u cilju uključivanja što većeg broja stanara, osmišljeni su sadržaji za saradnju i produbljivanje dobrih komšijskih odnosa.

Probaj aplikaciju »

Pogledaj uputstvo »


Generisanje faktura za potraživanja skupštine stambene zajednice (fond, zakup, ...)
Detaljne instrukcije za plaćanje

Fakture za tekuće i investiciono održavanje, propraćene odlukama, sa detaljnom evidencijom dospelih a neplaćenih potraživanja - uređen sistem koji olakšava proceduru utuženja neplatiša. Faktura za svaki stan ima jedinstven poziv na broj po modelu 97, tako da je mogućnost pogrešno raspoređene uplate svedena na minimum.

Priključi se »


Uvoz izvoda banke
Podržan veliki broj formata

Kako bi olakšali rad upravnika, omogućili smo uvoz izvoda velikog broja banaka. Ovime smo drastično smanjili opterećenje upravnika u redovnim aktivnostima prikupljanja sredstava za tekuće i investiciono održavanje. Preduslovi su poslovanje preko poslovnog računa, kako i propisuje Zakon o stanovanju i održavanju zgrada.

Probaj aplikaciju »


Olakšana Komunikacija
Razgovor sa komšijama je najbolji oblik saradnje

Zbog ubrzanog tempa života, omogućeni su i alternativni načini komunikacije, putem SMS poruka i slanjem Email obaveštenja. Razmišljanja na izabranu temu iznesite kroz blog i diskusiju. Uskoro mogućnost popunjavanja elektronske ankete i mobilne aplikacije.

Priključi se »


Kontrola troškova
Evidencija prihoda i rashoda

Poslovanje u skladu sa zakonom i praksom dobrog domaćina. Skupštine stambenih zajednica podležu kontroli poreske inspekcije.

Probaj aplikaciju »


Prilagođen ekonomskoj situaciji
Već od 990 dinara mesečno.

Sve funkcionalnosti osnovnog paketa - na raspolaganju su Vam besplatno u trajanju od mesec dana. Nakon ovog perioda, dobijate fakturu i plaćanje vršite preko poslovnog računa.

Priključi se »


Prijava za korišćenje
Popunite prijavu

Za prijavu za korišćenje aplikacije neophodno je da nam dostavite popunjen obrazac za generisanje probne licence (besplatno korišćenje u trajanju od mesec dana).

Probaj aplikaciju »